enduro® EasyTent

EasyTent är en unik produkt framtagen för att hjälpa dig med monteringen av ditt förtält

Nu behöver man inte längre stå på stegar och dra den tunga tältduken igenom tältskenan på sin husvagn. Koppla bara på EasyTent med några enkla steg och börja sedan att dra i tältduken. OBS! Passar inte på alla vagnar, se instruktion nedan.

Art.nr F09-97

EasyTent kan ej användas:

  • När mitten av tältskenans kederprofil ej sammanfaller med spåröppningens mitt (fig B).
  • När diametern på tältskenans kederprofil är mindre än 8,5 mm eller bredden av spåröppningen är mer än 6 mm (fig C).
  • När vinkeln mellan spåröppningens mitt och sidoväggen är mindre än 35˚. (fig D).
  • När avståndet mellan spåröppningens mitt och kanten av ev. trafikljus på husvagnen är mindre än 4 cm och spåröppningen är vinkelrät mot husvagnens sidovägg (fig E).
  • När avståndet mellan spåröppningens centrum och kanten av ev. trafikljus på husvagnen är mindre än 11 cm och spåröppningen inte är vinkelrät mot husvagnens sidovägg (fig F).

 

A EasyTent kan användas
B-F

EasyTent kan inte användas